Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla navigointia hyväksyt niiden käytön OK

Taso 3

 

Taso 3

c1 


C1.1
Edistyneen tason kurssi italian kielen jo hyvin hallitseville. Kieltä käsitellään kurssilla monipuolisesti erilaisten tehtävien ja teemojen kautta sanastoa laajentaen ja kommunikaatiovalmiutta vahvistaen. Aiheissa matkustetaan antiikin Roomasta nyky-Italian merellisiin ja vuoristoisiin maisemiin ja tutustutaan niiden kulttuurisiin erityispiirteisiin.
Puhutun kielen osalta käsitellään mm. intonaatiota ja idiomaattisia ilmaisuja, ja kieliopillisista rakenteista käsitellään mm. adverbejä ja verbien kollokaatioita. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.
Oppikirja: Nuovo Magari C1/C2, kpl 10 – 11

C1.2

Edistyneen tason kurssi italian kielen jo hyvin hallitseville, jotka haluavat laajentaa kielellistä osaamistaan ja syventää Italian-tuntemustaan. Kurssilla tutustutaan mm. italialaiseen arkkitehtuuriin ja elokuvan maailmaan sekä Pisan kaupunkiin. Kieliopin osalta syvennetään mm. konjunktiivin eri aikamuotoja, epäsuoraa kerrontaa sekä suullista kielenkäyttöä rytmittäviä ja sävyttäviä täytesanoja ja -ilmaisuja. Kurssilla luetaan lisäksi italialaista kirjallisuutta.
Oppikirja: Nuovo Magari C1/C2, kpl 12 - 13

C1.3
Kielen hienosäätöä ja kulttuurituntemuksen syventämistä italian kielen hyvin ja itsenäisesti hallitseville opiskelijoille. Kirjan aiheet liikkuvat mafian historiassa ja siihen liittyvässä kirjallisuudessa ja elokuvassa sekä voimasanojen kulttuurisissa ja sosiolingvistisissä taustoissa. Kieliopissa käsitellään mm. futuurin käyttöä menneestä kerrottaessa, imperatiivimuotojen ja pronominien yhdistämistä, pronominaaliverbejä sekä tekstin välimerkkejä ja puheen rytmiä ja intonaatiota. Kurssilla luetaan lisäksi italialaista kirjallisuutta.
Oppikirja: Nuovo Magari C1/C2, kpl 14 - 15

C2.1
Kurssi soveltuu italian kielen hyvin ja itsenäisesti hallitseville opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietouttaan italian kielestä ja kulttuurista ja hioa kielitaitoaan yhä varmemmaksi ja idiomaattisemmaksi. Kurssin aihepiirejä ovat mm. italialainen työkulttuuri sekä italialainen kirjallisuus ja kirjailijat, ja kieliopin osalta käsitellään mm. persoonattomia rakenteita, epäsuoraa kerrontaa ja sen verbimuotoja sekä määräisiä ja epämääräisiä artikkeleita. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.
Oppikirja: Opettajan materiaali

 

 


Paikka:

Ullankatu 3 A 2, 00140 Helsinki

20