Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla navigointia hyväksyt niiden käytön OK

Taso 1

 

Taso 1

a1 

A1.1
Italian alkeiskurssi vasta-alkajille. Osallistujilta ei edellytetä pohjatietoja italian kielestä. Kurssilla opitaan italian kielellä kommunikoimisen perusteet, esim. tervehtiminen, itsensä esitteleminen, henkilötietojen kysyminen ja kertominen, kiittäminen ja pahoittelu sekä kahvilassa ja ravintolassa asiointi. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. persoonapronominit, kysymyssanat, säännölliset verbit, substantiivien ja määräisten artikkelien yksikkö ja monikko. Lisäksi opetellaan perusluvut sekä prepositioita.
Oppikirja: Chiaro A1, kpl 1 – 3

A1.2
Alkeistason toinen kurssi sopii noin puoli vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kertauksen jälkeen jatketaan kielen perusasioiden opiskelua. Kasvatetaan sanavarastoa, laajennetaan kieliopin tuntemusta, harjoitellaan erilaisia kielenkäyttötilanteita ja tutustutaan Italiaan ja sen ihmisiin. Monipuolisia tehtäviä. Viestinnälliset tavoitteet: vapaa-ajasta ja harrastuksista puhuminen, ruokaostosten tekeminen, paikan kuvaileminen, tien kysyminen ja neuvominen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. epäsäännölliset verbit, ajan ja paikan ilmaukset, prepositiot + määräinen artikkeli, adjektiivien taipuminen ja monikon partitiivi. Lisäksi opetellaan esim. viikonpäivät, kuukaudet ja suunnan ilmauksia.
Oppikirja: Chiaro A1, kpl 4 – 7

A1.3
Kurssi on suunnattu noin vuoden opiskelleille ja niille, joiden italian opinnoista on jo kulunut aikaa ja jotka haluavat kerrata perusasioita. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kielitaitoa niin kuuntelun, tekstin ymmärtämisen kuin kirjallisen ja suullisen tuottamisen osalta.
Viestinnälliset tavoitteet ovat mm. menneistä tapahtumista kertominen, lomanvietosta, ruoka-aiheista ja työajoista puhuminen, vaatteiden kuvaileminen ja ostaminen sekä hinnan tiedusteleminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. apuverbit, menneen ajan ilmaukset, määrän ilmaukset, ajanilmaukset, refleksiiviverbit, adverbit, komparatiivi ja pienennysmuodot.
Oppikirja: Espresso 1, kpl 7 - 10 

A2.1
Kurssi soveltuu reilun vuoden jo opiskelleille, italian alkeet jo hallitseville opiskelijoille. Sanasto laajenee, uudet opittavat kielioppirakenteet monipuolistavat ilmaisua ja Italia tulee entistä tutummaksi. Viestinnälliset tavoitteet ovat mm. junalla matkustamiseen liittyvät tilanteet, oman mielipiteen ilmaiseminen, muodista ja musiikista puhuminen sekä pyyntöjen esittäminen ja ehdotusten tekeminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. komparatiivi- ja superlatiivimuodot, adverbien muodostus, imperfektin muodostus ja käyttö, liittoperfektin ja imperfektin ero sekä konditionaalin muodostus ja käyttö.
Oppikirja: Chiaro A2, kpl 1 - 4

A2.2
Italian jatkokurssi noin 1,5 vuotta kieltä opiskelleille ja kertaajille. Opiskelijoiden kielen ja kulttuurin tuntemus kehittyy, ja esimerkiksi vapaa-aikaan, kulttuuriin ja matkailuun liittyvä sanavarasto kasvaa. Kurssin viestinnällisinä tavoitteina on mm. ehdotuksen tekeminen sekä sen hyväksyminen ja hylkääminen, tapaamisen sopiminen, aikomuksen ilmaiseminen, lomamatkasta kertominen, neuvominen ja mielipiteen ilmaiseminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. stare + gerundi, akkusatiivipronominit + liittoperfekti, relatiivipronominit, liittoperfektin ja imperfektin ero sekä käskyt ja kiellot sinuteltaessa.
Oppikirja: Chiaro A2, kpl 5 - 7

A2.3
Monipuolisesti aktivoiva italian jatkokurssi, joka soveltuu noin 2 vuotta italiaa opiskelleille ja kertaajille. Kielitaidon kohentamisen lisäksi kurssilla saa tietoa italialaisesta elämäntavasta ja kulttuurista. Viestinnällisiä tavoitteita ovat mm. neuvojen ja ohjeiden antaminen, tulevaisuudesta kertominen, terveysongelmista keskusteleminen ja asunnon kuvaileminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. käskyt ja kiellot, futuuri ja konjunktiivin preseens.
Oppikirja: Espresso 2, kpl 7 - 10 


Paikka:

Ullankatu 3 A 2, 00140 Helsinki

18