Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla navigointia hyväksyt niiden käytön OK

Taso 2

 

Taso 2

b1 

B1.1
Kurssi soveltuu italiaa noin 3 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen osa-alueilla. Oppikirjan tekstien aiheina on mm. omien taitojen ja osaamisen kuvailu, matkasta kertominen, perhe ja sosiaaliset verkostot. Rakenteista opiskellaan mm. relatiivipronomini cui, ajan gerundimuodot, konjunktiivin preesens, futuurin käyttö ja lisäksi syvennetään adjektiivien osaamista.
Oppikirja: Chiaro B1, kpl 1 - 4 

B1.2
Keskitason kurssi italiaa noin 3 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kielitaitoa kehitetään jo opittuja asioita vahvistaen ja uusia oppien kaikilla kielen osa-alueilla. Oppikirjan tekstien aiheena on mm. puhelinkeskustelut, avun tarjoaminen, ehdotusten tekeminen, tilanteiden kuvailu, perustelujen esittäminen. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. konjunktiivin aikamuodot, epäsuora esitys, epäsäännölliset adjektiivit, gerundin preesens.
Oppikirja: Espresso 3, kpl 4 - 6

B1.3
Kurssi italiaa noin 4 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kurssilla laajennetaan kieliopin tuntemusta ja vahvistetaan kommunikaatiovalmiutta ja keskustelutaitoja monenlaisten harjoitusten ja tehtävien avulla. Oppikirjan tekstien aiheena on mm. erilaisten toiveiden ja tunteiden ilmaiseminen, ympäristö ja matkailu Italiassa. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. gerundin perfekti, konjunktiivin eri käyttötavat ja aikamuodot sekä epäsuora esitys menneessä aikamuodossa.
Oppikirja: Espresso 3, kpl 7 - 10

B2.1 
Kurssi soveltuu italiaa yli 4 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Kurssilla kehitetään edelleen keskustelutaitoja ja syvennetään italian kieliopin tuntemusta. Aiheina kurssilla käsitellään Italian maantiedon tuntemusta ja paikallisia erityispiirteitä sekä yhteiskunnallisia teemoja. Opiskeltavia rakenteita ovat mm. futuuri, konditionaali, menneet aikamuodot ja suora esitys, lisäksi syvennetään artikkelin käyttöä.
Oppikirja: Nuovo Magari B2, kpl 1-3

B2.2
Edistyneen keskitason kurssi, joka sopii noin 5 vuotta opiskelleille ja kertaajille, joilla italian peruskielitaito on hallussa. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen osa-alueilla. Oppikirjan tekstien aiheina ovat mm. renessanssi Italiassa, asuminen ja sisustus sekä nykytaide. Opiskeltavia rakenteita ovat esim. erilaiset adjektiivit ja niiden paikka lauseessa, verbien kollokaatio, puhutulle kielelle ominaiset täytesanat sekä implisiittiset ja eksplisiittiset lauserakenteet. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.
Oppikirja: Nuovo Magari B2, kpl 4 – 6

B2.3
Kurssi soveltuu noin 5 vuotta opiskelleille ja kertaajille, jotka haluavat kehittää peruskielitaitoaan toimivammaksi ja itsenäisemmäksi kaikilla sen osa-alueilla. Kurssilla käsitellään italian kieleen ja yhteiskuntaan liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja rakenteita kuten konjunktiivia ja opiskellaan mm. imperatiivin teitittelymuotoja, yhdyssanoja sekä sananmuodostusta. Kurssilla luetaan lisäksi yhdessä italialaista kirjallisuutta.
Oppikirja: Nuovo Magari B2, kpl 7 – 9


Paikka:

Ullankatu 3 A 2, 00140 Helsinki

19